Instrucțiuni de redactare

Rezumatul trebuie să cuprindă:

  • titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spaţiile) nu poate fi mai lung de 200 de caractere;
  • numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: iniţiale prenume (în cazul bărbaţilor) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiţi titluri profesionale/academice); numele autorului ce va prezenta lucrarea trebuie subliniat; după lista autorilor se va lasa un rând liber;
  • afilierea (secţie, instituţie, oraş, ţară), atât a primului autor, cât şi a coautorilor. Se scrie totul pe un rând, urmat de un nou rând liber. Prima literă a fiecărui cuvânt trebuie scrisă cu majusculă;
  • se va insera un rând ce va cuprinde 4 – 6 cuvinte cheie;
  • textul propriu-zis, care va respecta structura cunoscută: scop, material şi metodă, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conţină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia.

În cazul trimiterii rezumatelor prin e-mail, vă rugăm să respectaţi următoarele cerinţe de redactare :

  • rezumatul nu poate conţine mai mult de 250 cuvinte;
  • rezumatul va fi trimis în limba română şi engleză;
  • tot textul se scrie fără aliniat de paragraf sau alte indentări;
  • rezumatul nu va fi formatat.

Vă rugăm nu folosiţi grafice şi tabele în rezumat!

Toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text!

Rezumatele în limba română şi engleză trebuie înscrise separat, ca două rezumate distincte.

Newsletter SRCV Events

Contactează operatorul SRCV Workshops

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@srcv-events.ro
Website: www.eventernet.ro

11 + 5 =

Romanian Society for Vascular Surgery

The Romanian Society for Vascular Surgery – RSVS is a professional organization representing the interests of vascular surgery as a specialty in its own right and of vascular surgeons as a professional body. The vision that animates SRCV is to facilitate for vascular patients across the country access to excellence diagnostic and therapeutic services, comparable to those of any country in the European Union. As such, RSVS mission is to support all the necessary steps to implement in all specialized units the protocols and diagnostic and therapeutic methods currently accepted in Europe.

www.srcv-events.ro will host all events RSVS will organize in order to fulfill its vision.