A. Țurcan, E. Bernaz, R. Cemîrtan, E. Otel, D. Jardan, S. Barat, D. Tabac, A. Ciubotaru
Secţia chirurgie vasculară, Laboratorul de cardiologie intervenţională şi endochirurgie I.M.S.P. Spitalul Clinic Republican

Cuvinte cheie: intervenţii ”hybrid”, by-pass, endovascular

Introducere: Pacienţii cu leziuni arteriale etajate, care suferă de ischemie critică, reprezintă 500-1000 cazuri noi anual per milion de populaţie în statele Europene şi ale Americii de Nord.
Material şi metode: Studiu include 2 loturi de pacienţi cu leziuni aterosclerotice trataţi prin abord endovascular şi/sau metoda ”hybrid”. În perioada anilor 2014-2018 s-au efectuat 235 angioplastii ale segmentului aorto-femural. Dintre aceştia 121 pacienţi au prezentat leziuni etajate, 93 de pacienţi fiind diagnosticaţi cu ischemie critică. La toţi 93 de pacienţi cu ischemie critică au fost practicate angioplastii (stentari) în segmentul aorto-femural. 53 de pacienţi dintre cei cu ischemie critică după tratamentul endovascular al segmentului aorto-femural au fost externaţi cu cedarea ischmiei pentru ca 16  să fie reinternaţi în prima lună cu semne de ischemie. La aceşti pacienţi s-au practicat: la 7 pacienţi – profundoplastii deschise, la 3 pacienţi – bypass-uri femuro-distale, la 5 pacienţi – angioplastii de a. femurală superficială şi/sau poplitee. Durata medie integrală de spitalizare – 8,3 zile. La 1 pacient s-a efectuat amputaţia gambei. Tactica intervenţiilor a fost apreciată conform indicelui profundo-aortal (2009). 40  pacienţi au fost trataţi prin metoda ”hybrid” în 1 şi/sau 2 şedinţe operatorii la aceeaşi spitalizare. Durata medie de spitalizare – 4,2 zile.
Rezultate: Toţi pacienţii au fost externaţi cu cedare de ischemie fără adresări repetate la 6-18 luni.
Concluzii: Tratamentul prin metoda ”hybrid” în ischemia critică este eficientă prin traumatism intraoperator minim (comparativ cu operaţiile deschise), spitalizare redusă şi rezultate satisfăcătoare.

 

 

Treatment by ”hybrid” method of patients with flattened arterial lesions

A. Țurcan, E. Bernaz, R. Cemîrtan, E. Otel, D. Jardan, S. Barat, D. Tabac, A. Ciubotaru
Vascular surgery department, Interventional cardiology and endosurgery laboratory, Republican Clinical Hospital

Keywords: “hybrid” interventions, by-pass, endovascular

Introduction: Patients with flattened injuries suffering from critical ischemia represent 500-1000 new cases annually per million population in the European and North American countries.
Material and methods: The study includes 2 groups of patients with atherosclerotic lesions treated by endovascular approach and/or the “hybrid” method. During 2014-2018, 235 aorto-femoral segment angioplasties were performed. Of these, 121 patients had flattened injuries, 93 patients were diagnosed with critical ischemia. In all 93 patients with critical ischemia, angioplasties were performed in the aorto-femoral segment. 53 patients with critical ischemia were discharged with no signs of ischemia after endovascular treatment of the aorto-femoral segment. 16 of them were hospitalized repeatedly in the first month with ischemia. Operations performed on them: 7 patients – profundal femural artery endarterectomy, 3 patients – femoral-distal bypasses, 5 patients – superficial femoral and/or popliteal femoral angioplasty. Average length of hospitalization – 8.3 days. 1 below the knee amputation was performed. The tactic of interventions was assessed according to the profound-aortic index (2009). 40 patients were treated with the “hybrid” method in 1 and/or 2 surgical sessions during the same hospitalization. Average hospitalization time – 4.2 days.
Results: All patients were discharged with ischemic failure without repeated addressing during 6-18 months.
Conclusions: “Hybrid” treatment in critical ischemia is effective, with minimal intraoperative trauma (compared to open surgery), reduced hospitalization and satisfactory results.