R.F. Popa1,2, L.G. Baroi1,2, C. Strobescu-Ciobanu1,2, I.M. Cazan1,2, S. Silistru1, I. Grosu1, M. Chelaru2
1Clinica de Chirurgie Vasculară, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon”, Iaşi, România
2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi, România

Cuvinte cheie: ablaţie endovenoasă, LASER

Studiul își dorește o analiză comparativă a două loturi de studiu (câte 25 de pacienți) la care  s-a efectuat intervenție pentru boală venoasă cronică: tratament prin laserablaţie sau tratament clasic. Analizând rezultatele privind gradul bolii după clasificarea CEAP, observăm faptul că, preoperator, nu există diferențe semnificative statistic între cele 2 grupuri. Scorul de severitate clinică – Venous Clinically Severity Score (VCSS) sugerează, de asemenea, includerea în studiu a două loturi asemănătoare. Indexul global al scorului – Chronic Venous Insufficiency Questionnaire (CIVIQ-20-GIS) al celor două loturi de pacienți prezintă o diferență semnificativă statistic pre-operator, acest lucru ajutând de asemenea la susținerea unei ipoteze secundare. Post-intervențional, s-au obținut diferențe semnificative statistic atât privind clasa CEAP, cât și scorurile VCSS și GIS.  Toate diferențele sugerează o evoluție mai bună și un nivel mai crescut al calității vieții pentru lotul pacienților la care s-a intervenit endovenos, LASER.
Remarcăm de asemenea un grad de satisfacţie crescut al răspunsurilor lotului LASER la întrebările din chestionarul CIVIQ-20 ce vizează în mod direct durerea, neplăcerile la muncă și neplăcerile în urma ortostatismului prelungit, diferența fiind semnificativă.
Chiar dacă lotul actual este mic rezultatele ne încurajează să îl completăm și să continuăm urmărirea pacienților.

 

 

Comparative study between two groups of patients with chronic venous disease treated either by open surgery or endovenous laser ablation

R.F. Popa1,2, L.G. Baroi1,2, C. Strobescu-Ciobanu1,2, I.M. Cazan1,2, S. Silistru1, I. Grosu1, M. Chelaru2
1Vascular Surgery Clinic, County Emergency Clinical Hospital “St. Spiridon “, Iasi, Romania
2University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi, Romania

Keywords: endovenous ablation, LASER

The following paper is a comparative study of 2 groups (25 patients each) with an intervention for varicose veins, either with endovenous LASER ablation or open surgery.
The analysis of the results with regards to the pre-operatively CEAP stages of the varicose veins disease, shows no difference between the 2 groups. The Venous Clinically Severity Score (VCSS) shows that the groups are matching. The Global Index Score of the Chronic Venous Insufficiency Questionnaire (GIS- CIVIQ-20) for the two groups shows a statistically difference pre-operatively, that sustains a second hypothesis.
Post-interventional, there are statistically difference that includes CEAP stages, VCSS and GIS scores. This difference suggests a better evolution and an improved quality of life for the group with endovenous LASER ablation.
We observed also an increased satisfaction from the LASER groups, for CIVIQ-20 questionnaire that includes pain, discomfort when working or long standing.
Even if the groups are small, the results are an encouragement to enrol patients in the 2 groups and to continue studying the results.