A. Scarlat, L. Mărginean, E. Russu
Compartiment Chirurgie Vasculară, Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş, Tg. Mureş, România

Cuvinte cheie: hipertensiune arterială, stenoză de arteră carotidă, angiografie

Introducere: Stenoza carotidiană este deseori asociată cu hipertensiunea arterială.
Studiul Sapphire a stabilit criteriile de încadrare a pacienţilor într-un grup definit ca având risc crescut pentru trombendarterectomia carotidiană.
Prezentare caz: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 70 ani, cunoscută în antecedente cu hipertensiune arterial, cardiopatie ischemică cronică, hiperlipidemie mixtă, care se prezintă în clinica noastră acuzând cefalee, vertij şi fatigabilitate. Se efectuează angiografie, în urma căreia se pune diagnosticul de stenoză de arteră carotidă bilateral. Se intervine intervenţional şi se practică angioplastie, traversând leziunile stenotice de la nivelul arterei carotid comune, arterei carotide interne stângi, urmată de implantarea unui stent de tip Wallstent Carotid, ulterior de postdilatare cu balon de 6×20 mm 6 atm. Injectarea de control pune în evidenţa o poziţie bună a stentului la peretele arterial, recanalizarea completă a segmentelor abordate, cu flux bun angiografic, fără stenoze reziduale.
Concluzii: Un predictor important de risc pentru stroke post-operator este stenoza subocluzivă sau ocluzie controlaterală.
Managementul decizional trebuie modulat în funcţie de fiecare pacient, de anatomia acestuia, de comorbidităţi şi nu în ultimul rând de experienţa endovasculară a celui care performează procedura.

 

 

Carotid bilateral stenosis

A. Scarlat, L. Mărginean, E. Russu
Vascular Surgery Department, Emergency Clinical County Hospital Tg. Mures, Tg. Mures, Romania

Keywords: hypertension, carotid stenosis, arteriography

Introduction: Carotid stenosis is often associated with hypertension.
Sapphire study set the criteria for inclusion of patients in a defined group as having an increased risk for carotid thrombendarterectomy.
Case presentation: We present the case of a 70-year-old patient, known with hypertension, chronic ischemic cardiopathy, mixed hyperlipidemia, who is present in our clinic accusing headache, vertigo and fatigue. Angiography is performed, which results in the diagnosis of bilateral carotid artery stenosis. Interventional surgery and angioplasty are performed, crossing the stenotic lesions of the carotid artery, the left internal carotid artery, followed by the implantation of a Wallstent Carotid stent 6×20 mm 6 atm. Injection control reveals a good position of the stent in the arterial wall, complete recanalization of the segments approached, good angiographic flow without residual stenosis.
Conclusions: An important risk predictor for post-operative stroke is sub-occlusive stenosis or controllateral occlusion.
Decision-making must be modulated by each patient, by his anatomy, by comorbidities, and last but not least by the endovascular experience of the person performing the procedure.