D. Trandafir, B. Dorobăţ, S. Condu, L. Malaia, B. Kahlil
Spitalul Universitar de Urgenţă, I.U.B.C.V. “Prof.Dr. C.C. Iliescu”

Cuvinte cheie: EVAR, Chimney

Pacient de 75 de ani hipertensiv, cu arteroscleroză plurivasculară, FiA cronică anticoagulată şi infarct miocardic în APP este diagnosticat CT cu anevrism de aortă juxtarenal de 74/118mm.
Din cauza anatomiei coletului şi a unghiului aortic mic (< 45°) cât şi începutul defectului aortic la nivel juxtarenal se optează pentru o abordare EVAR Chimney/Snorkel.
Această tehnică necesită două căi de acces retrograde, femurale şi o cale anterogradă tranbrahială. După trecerea câte unui ghid în fiecare a. renală pe cale transbrahială şi canularea lor două stenturi periferice Bentley BeGraft sunt poziționate. Apoi pe cale femurală se trece la montarea optimă a endoprotezei Jotec. Deşi implantarea stentului acoperit de pe ARD este un succes primar, acelaşi lucru nu se poate reuşi şi pentru ARS. Ca pas final al procedurii se poziţionează şi fixează şi ramul stâng al endograftului Jotec.
Pe aortografia de control s-a văzut o endoproteză bine montată şi permeabilă, cu endoleak minim tip II dar şi ARS stenozată sever proximal şi ocluzionată distal. Totuşi funcţia renală a pacientului nu s-a deteriorat parțial datorită rinichiului drept bine vascularizat cât şi anatomiei sale particulare cu o polară stângă înaltă conservată.
Angiograma cu substanţă de contrast CT la 6 luni a susținut rezultatul primar bun, de data asta fără vreun endoleak prezent, endograft viabil şi fără restenoză intrastent.

 

 

The Chimney solution for a complex case of Juxtarenal Aortic Aneurism

D. Trandafir, B. Dorobăţ, S. Condu, L. Malaia, B. Kahlil
Emergency University Hospital, I.U.B.C.V. “Prof.Dr. C.C. Iliescu”

Keywords: EVAR, chimney technique

75 years old hypertensive patient with plurivascular atherosclerosis, chronic atrial fibrillation in treatment with OAC and an Ischemic stroke in his personal history is diagnosed by contrast CT with an 74/118 Juxtarenal Aortic Aneurism.
Given the hostile neck anatomy, low aortic neck angulation (<45°) and juxtarenal beginning of the aortic defect is it opted for a Chimney/Snorkel EVAR approach.
This entails a bifemoral open retrograde way of access as well as a right transbrahial anterograde access. After the transbrahial wire passage and cannulation of both main renal arteries, two Bentley BeGraft peripheral cover-stents are set in place. Via the open femoral access the Jotec endograft is then securely implanted. While the cover-stent on the RRA is successfully deployed the same result can’t be obtained for the LRS. As a final step of the procedure the left branch of the Jotec endograft is set in place.
The control arteriography revealed a well fixated and permeable Endoprosthesis, with a minimal type II endoleak and with a severely stenotic proximal and occluded distal LRA. However, the patient didn’t show any renal function impairment party due to the well vascularized right kidney, but also to his particular anatomy, with a surviving high left polar renal artery.
The 6 months contrast CT Angiogram follow up sustained the early post-intervention good result with no persisting endoleak, viable endograft and no innerstent stenosis.