R. Șuhanea, E. Jerzicska, A. Pop
Secția de Chirurgie Vasculară – Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, Bihor, România

Cuvinte cheie: reconstrucție de ax arterial și ax venos femural profund

Pacientul L.C., în vârstă de 38 ani, din mediul urban, este referit serviciului de chirurgie vasculară datorită prezenței unei ulcerații gambiere mediale, fără răspuns la terapia specifică dermatologică. Evaluarea clinică a pacientului evidențiază o ulcerație de tip venos, localizată gambier medial supramaleolar, boală varicoasă, freamăt pe traiectul pachetului vascular al coapsei medial. Evaluarea imagistică a pacientului evidențiază fistulă arteriovenoasă femuro-femurală dreaptă, anevrism venos la nivelul fistulei, ocluzie venă femurală imediat deasupra fistulei, boala varicoasă secundară.
Pacientul este propus pentru cura chirurgicală a fistulei arteriovenoase și restabilirea continuității axului venos profund. Se intervine chirurgical practicându-se rezecție segmentară arteră femurală superficială și reconstrucție prin interpoziție de grefon venos safen autolog inversat. Se practică reconstrucție de venă femurală prin bypass venos femuro-femural cu interpoziție de grefon venos safen autolog. Se indică contenție elastică prin ciorap compresiv imediat postoperator.
Evoluție postoperatorie grevată de sângerare locală exteriorizată prin tubul de dren, care se agravează la contenție. Se reintervine chirurgical fără a se decela o sursă hemoragică la nivelul plăgii operatorii. Se decide utilizarea contenției elastice intermitent până la stabilizare.
Pacientul se externează cu plagă chirurgicală în curs de vindecare, sufuziuni sanguine periincizionale, ulcer gambier în curs de vindecare, fără claudicație, fără edeme.

 

 

Femoral arteriovenous fistula – Case presentation

R. Şuhanea, E. Jerzicska, A. Pop
Department of Vascular Surgery – Emergency County Clinical Hospital Oradea, Bihor, Romania

Keywords: femoral arterial and deep venous shaft reconstruction

A 38-year-old urban patient is referred to the vascular surgery service due to the presence of a medial ulcer of the right calf, without response to dermatological specific therapy. Clinical evaluation of the patient reveals venous ulceration, localized on the right calf, right above the medial malleolus, varicose disease, thrill on the medial thigh venous vascular tract. The imaging of the patient reveals right femoral-femoral arteriovenous fistula, venous aneurysm in the fistula, femoral vein occlusion immediately above the fistula, secondary varicose disease. The patient is proposed for the surgical cure of arteriovenous fistula and restoring the continuity of the deep venous shaft. Surgical intervention is performed by segmental resection of the superficial femoral artery and reconstruction by reversed autologous saphenous venous graft interposition. Femoral vein reconstruction is performed by femoral-femoral venous bypass with autologous saphenous venous graft interposition. Elastic contention is indicated by compression stocking immediately after surgery.
Postoperative evolution is marked by a local bleeding outward through the drain tube, which aggravates in contention with compression stocking. The patient is operated in emergency for bleeding control, but there was no hemorrhagic source found. It is decided to use the intermittent elastic contention until stabilization.
The patient is discharged with undergoing healing of the surgical wound, hemorrhagic effusion at the side of the incision, undergoing healing ulcerous of the calf, without claudication, without edema.