T. Somacescu, J. Mohan, N. Arya, P. Lee Chong, M. Subramaniam
Pilgrim Hospital, United Lincolnshire Hospitals NHS Trust, UK

Cuvinte cheie: spitalul Pilgrim, United Lincolnshire Hospitals NHS Trust, endarterectomia carotidiană

Au fost revăzute toate procedurile de EAC efectuate la United Lincolnshire Hospitals Trust în perioada Septembrie 2016 – Iulie 2018. Rezultatele obţinute au fost prezentate şi comparate cu ghidurile NICE referitoare la căile de tratament pentru pacienţii cu AVC/AIT în UK.
Au fost revăzute:

 • numărul total de pacienţi care au avut endarterectomie carotidiană – pentru o populaţie de aproape 750 000.
 • raportul bărbaţi/femei.
 • interval de vârstă.
 • interval de timp între simptomul neurologic şi operaţie.
 • tipuri de proceduri chirurgicale: endarterectomie carotidiană cu sau fără petec.
 • tipuri de anestezie: anestezie generală, anestezie locală.
 • durata de spitalizare.
 • rezultatele EAC: supravieţuire, deces/AVC, infarct miocardic, leziune de nerv cranian, reintervenţie de urgenţă, patenta arterei carotide operate la 4 săptămâni de la operaţie.

Concluzii: Rezultatele procedurilor de endarterectomie carotidiană au fost în intervalul mediu în UK pentru acest tip de procedură. În majoritatea cazurilor a fost posibilă recomandarea NICE referitor la intervalul de timp între simptome şi operaţie.
AIT – Atac Ischemic Tranzitor
AVC – Atac Vascular Cerebral
EAC – Endarterectomie Carotidiană
NICE – Institutul Naţional pentru Sănătate şi Îngrijire de Excelenţă (oferă orientare şi consiliere naţională pentru a îmbunătăţi sănătatea şi asistenţa socială)

 

 

Carotid endarterectomy: United Lincolnshire Hospitals Trust – Pilgrim hospital experience September 2016 – July 2018

T. Somacescu, J. Mohan, N. Arya, P. Lee Chong, M. Subramaniam
Pilgrim Hospital, United Lincolnshire Hospitals NHS Trust, UK

Keywords: Pilgrim Hospital, United Lincolnshire Hospitals NHS Trust, carotid endarterectomy

We reviewed all CEA procedures done in ULHT between September 2016 and July 2018. The results were presented and compared with recommendation of NICE guidelines regarding the pathway of treatment for patients with stroke/TIA in UK.
It has been reviewed:

 • the number of patients for CEA for a catchment population of up to 750 000
 • male to female ratio
 • age interval
 • time interval between symptoms and surgical procedures
 • type of surgical procedures: carotid endarterectomy with or without patch
 • type of anaesthesia: general anaesthesia, local anaesthesia
 • hospital stay
 • results of carotid endarterectomy: survival, death/stroke, myocardial infarction, cranial nerve damage, urgent re intervention, patency of operated carotid artery at 4 weeks from operation.

Conclusions: The results of carotid endarterectomy procedures were in range with average UK results for this kind of procedure. Most of the cases met the NICE guidelines recommendations regarding the time interval between the symptoms and surgery.
NICE – The National Institute for Health and Care Excellence (provides national guidance and advice to improve health and social care).
CEA – Carotid Endarterectomy.
TIA – Transient Ischemic Attack.
ULHT – United Lincolnshire Hospitals NHS Trust