Premiu medici rezidenti

IMPORTANT de RETINUT!

 • – prezentare de caz
 • – prezentare orala de 5 minute
 • – rezumate prin e-mail la contact@srcv-events.ro

Stimați colegi medici rezidenți,

Și la ediția din acest an a Congresului, Societatea Română de Chirurgie Vasculară va premia cele mai bune lucrari ale dvs., ca o formă de apreciere și încurajare a efortului continuu pe care îl depuneți pentru pregătirea și formarea profesională în domeniul chirurgiei vasculare:

Premiul I: participarea la Al 33-lea Congres ESVS, 23-27 septembrie 2019, Hamburg, Germania.

Premiul al II-lea: Rutherford’s Vascular Surgery, ediția a 9-a.

CRITERII DE JURIZARE

 1. Originalitatea lucrării
 2. Fundamentarea rezolvării cazului pe baza evidențelor din literatură
 3. Calitatea review-ului de literatură prin care discutați cazul prezentat.

Premiul “Aurel Kaufman”

Contribuțiile profesorului Aurel Kaufman la implementarea și dezvoltarea microchirurgiei reconstructive în România sunt binecunoscute astăzi. Fiind un adevărat pionier în domeniu, profesorul Kaufmann a crezut cu tărie în avantajele majore ale tehnicilor microchirurgicale atunci când sunt aplicate în cadrul multidisciplinarității și a utilizat eficient aceasta oportunitate. El a fost primul care a înființat în clinica sa o echipă de replantare de membre, mai târziu, departamentul condus de el devenind un centru de excelență în tratamentul limfedemului și în cel al patologiei membrelor inferioare.

Pentru a-i onora numele, în cadrul Congresului Național de Chirurgie Vasculară vom oferi premiul Aurel Kaufmann pentru a premia cea mai bună echipă multidisciplinară implicată în salvarea membrelor inferioare.

 

Criterii de eligibilitate:

 • Aplicantul principal trebuie să fie conducătorul echipei sau unul dintre membrii acesteia
 • O echipă trebuie să fie compusă din cel puțin 2 specialități diferite și să aibă cel puțin 2 membri
 • Toți membrii echipei trebuie să fie înregistrați la congres și cu taxa plătită

Cum intrati în competitie?

 • Inregistrați-vă online la Congres
 • Trimiteți o scurtă descriere de maxim 300 de cuvinte cu abordul multidisciplinar pe care îl aplicați în tratamentul ischemiei de membru inferior și trimiteti-ni-l online
 • Vă rugăm să cuprindeți în descriere toate criteriile subliniate mai jos

 

Procesul de evaluare

Toate aplicațiile vor fi revizuite de o comisie formată din membri Comitetului Științific al SRCV. Aplicația cu scorul cel mai mare, bazată pe criteriile de mai jos, va fi considerată cea câștigătoare.

 

Scorul de evaluare

 1. Numărul membrilor echipei – toți membrii din cadrul echipei trebuie să aibă un rol activ menționat (maxim 10 puncte)
 • 1-3 membri – 4 puncte
 • 3-5 membri – 7 puncte
 • Mai mult de 5 membri – 10 puncte
 1. Numărul specialităților incluse în cadrul echipei (maxim 10 puncte)
 • 2 specialități – 4 puncte
 • 2-4 specialități – 7 puncte
 • Mai mult de 4 specialități – 10 puncte
 1. Nivelul de experiență din cadrul echipei (ani de activitate, număr de cazuri rezolvate) (maxim 40 puncte)
 • relevanța datelor prezentate în cadrul subiectului premiat – 20 puncte
 • experiența generală a echipei (perioadă de timp, număr de cazuri rezolvate) – 20 puncte
 1. Spectrul patologiei abordată de echipă (boala arterială periferică, boala venoasă sau limfatică, picior diabetic (maxim 10 puncte)
 • 1 tip de patologie – 5 puncte
 • mai mult de un tip de patologie – 10 puncte
 1. Rezultate obținute (lucrări publicate, cărți, etc) (maxim 20 puncte)
 • Lucrări indexate ISI – 10 puncte/lucrare
 • Lucrări indexate în baze de date internaționale – 5 puncte/lucrare
 • Capitol de carte/carte – 5 puncte
 1. Cooperare cu alte echipe interdisciplinare (maxim 5 puncte)
 2. Introducerea de noi concepte / inițiative pentru reducerea numărului de amputații de membru inferior (maxim 5 puncte)