A. Țurcan, E. Otel, A. Castravet, R. Cemîrtan, D. Tabac, D. Jardan, V. Ştirbu, A. Ciubotaru
Secţia chirurgie vasculară, Laboratorul de cardiologie intervenţională şi endochirurgie I.M.S.P. Spitalul Clinic Republican ”T. Moşneagă”

Cuvinte cheie: cancer renal, hipernefrom, tromb metastatic în vena cavă inferioară

Introducere: Pacienţii cu cancer renal reprezintă 15.3 cazuri noi per 100,000 populaţie anual raportate în Statele Unite ale Americii.
Material şi metode: Pacientul T., b/48 ani, cu diagnosticul de: Cancer renal pe dreapta cu tromb metastatic în vena cavă inferioară şi atriul drept. În prima etapă s-a efectuat laparatomie mediană, nefrectomie pe dreapta, trombectomie din vena cavă inferioară subhepatică, plastia venei cave inferioare cu petic sintetic e-PTFES. În a doua etapă s-a efectuat sternotomie, bypass cardiopulmonar, trombectomie din atriul drept şi vena cavă inferioară suprahepatică.
Rezultate: Histologic a fost descoperit cancerul renal cu celule clare, ce reprezintă 80%-90% din cancerele renale. Pacientul a fost externat la a 9-a zi postoperator în stare generală satisfăcătoare.
Concluzii: Nefrectomia şi trombectomia din vena cavă inferioară în cazul hipernefroamelor cu tromb metastatic în vena cavă inferioară pot fi efectuate în siguranţă cu o rată înaltă de supravieţuire la distanţă a pacienţilor. Suportul de circulaţie extracorporeală este necesar doar în cazurile de extindere intracardiacă a trombului metastatic.

 

 

Renal cell carcinoma with metastatic thrombus in the inferior cava vein and right atrium. Clinical case

A. Țurcan, E. Otel, A. Castravet, R. Cemîrtan, D. Tabac, D. Jardan, V. Ştirbu, A. Ciubotaru
Vascular surgery department, Interventional cardiology and endosurgery laboratory, Republican Clinical Hospital ”T. Moşneagă”, Chisinau, Republic of Moldova

Keywords: renal cancer, hypernephroma, inferior cava vein metastatic thrombus

Introduction: Patients suffering from renal cancer, represent 15.3 new cases per 100,000 population, annually reported in the United States of America.
Materials and methods: Patient T., Male/48 years old, diagnosis: Right sided renal cancer, with right atrium and inferior cava vein metastatic thrombus. As first step, a median laparotomy was performed, right sided nephrectomy, subhepatic inferior cava vein thrombectomy, inferior cava vein plastics using synthetic PTFE patch. As second step – sternotomy, cardiopulmonary by-pass, right atrium thrombectomy and suprahepatic inferior cava vein thrombectomy.
Results: Clear cell renal cancer was confirmed histologically, that represents 80%-90% of the total amount of renal cancers. The patient was discharged 9 days after surgery, with satisfactory condition.
Conclusions:  Nephrectomy and inferior cava vein thrombectomy, in renal cancers with inferior cava vein metastatic thrombus, can be performed with safety, with a high rate of survival, also at distance in time. Extracorporeal circulation is necessary only in cases that include intracardiac thrombus extension.