A. Scarlat, L. Toma, E. Russu
Compartiment Chirurgie Vasculară, Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş, Tg. Mureş, România

Cuvinte cheie: ischemie critică, by-pass aorto-mezenteric, stenoza arteră mezenterică

Introducere: Ischemia mezenterică cronică are o incidenţă mult mai mică decât cea acută, dar pune aceleaşi probleme în ceea ce priveşte supravieţuirea pacienţilor. Raportarea rezultatelor pe termen lung pentru chirurgia deschisă este crucială pentru alegerea cât mai corectă a unei anumite tehnici.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 39 de ani, cunoscută în antecedente cu rinichi unic chirurgical, insuficienţa renală cronică st V şi hipertensiune arterială, care se prezintă în clinica noastră cu dureri abdominale de intensitate crescută. Se efectuează angio-CT şi se pune diagnosticul de stenoză parţială de arteră mezenterică superioară. Se intervine chirurgical şi se practică by-pass aorto mesenteric retrograd cu proteză Goretex diametru 5mm. Evoluţia este favorabilă, pacienta externându-se la 6 zile postoperator.
Concluzii: În situaţiile în care approach-ul endovascular eşuează sau nu are indicaţie (leziuni extinse pe mai mulţi centimetri de la originea arterei mezenterice superioare) chirurgia deschisă este indicaţia de elecţie în ischemia cronică mezenterică.
Alegerea tehnicii (reimplantare, endarterectomie, by-pass anterograd sau retrograde) este la latitudinea operatorului, în funcţie de leziuni. O superioritate teoretică a by-pass-ului anterograd se datorează faptului că aorta în porţiunea supraceliacă este mai frecvent indemna (neaterosclerotică). În contrast, tehnica retrograde presupune o expunere mai facilă a vasului de in-flow.
În clinica noastră revascularizaţia aorto-mezenterică a devenit o preocupare constantă în ultimii ani.
Susţinem tehnica retrogradă, în sprijinul căreia vine evoluţia bună a pacienţilor cărora le-am aplicat-o.

 

 

Aorto-mesenteric by-pass

A. Scarlat, L. Toma, E. Russu
Vascular Surgery Department, Emergency Clinical County Hospital Tg. Mures, Tg. Mures, Romania

Keywords: critical ischemia, aorto-mesenteric by-pass, mesenteric artery stenosis

Introduction: Chronic mesenteric artery disease has a much lower incidence than the acute one, but it raises the same problems in terms of patient survival. Reporting long-term outcomes for open surgery is crucial to the right choice of a particular technique.
Case presentation: We present the case of a 39-year-old patient known with single surgical kidneys, chronic kidney failure and hypertension, who is present in our clinic with abdominal pain with high intensity. Angio-CT is performed and presents the diagnosis of partial upper mesenteric artery stenosis.
We performing a retrograde aorto-mesenteric by-pass with a Goretex 5mm diameter prosthesis. Evolution is favourable, leaving the patient 6 days postoperatively.
Conclusions: In situations where the endovascular approach fails, or has no indication (multiple incidence lesions from the origin of the superior mesenteric artery) open surgery is the indication in chronic mesenteric ischemia.
Choosing the technique (reimplantation, endarterectomy, anterograde or retrograde by-pass) is at the discretion of the surgeon, depending of the lesions. A theoretical superiority of the anterograde by-pass due to the fact that the aorta in the overpass portion is more common (non-atherosclerotic). In contrast, retrograde technique implies an easier exposure of the in-flow vessel.
In our clinic aorto-mesenteric revascularization has become a constant concern in recent years.
We support the retrograde technique due to the good evolution of patients we applied.